• اکسیدان

    اکسیدان رف استکهلم

    اکسیدان های وگان رف با دارا بودن درصد قابل قبولی از  پارافین و اتیدرونیک اسید، علاوه بر قدرت بالا در باز کردن فلس های مو، به کمک روغن کینوا از تخریب بیش از حد موها نیز جلوگیری می کند

    REF Developer Peroxide